[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU505BL Digitális rendszerek III.

Előadás

  1. uProc rendszer felépítése, elemei. CPU modellje sorrendi hálózattal. Buszrendszer elemei, működése. Neumann, Harvard architektúra. Kétirányú adatbusz vezeték kialakítása. Több eszköz használata egy buszon. Címdekódolási módszerek. Busz műveletek (írás,olvasás) idődiagramja. Multiplex busz felépítése. Multiplex busz műveletek lefolyása. n*8 bites adatbusz kialakítása. DMA. CPU felépítése.
  2. ALU, összeadó. CPU algoritmus. Flag-ek. Utasítás csoportok. CISC-RISC Adatmozgató utasítások. Aritmetikai utasítások, ADD, ADC Kivonás, összehasonlítás. Logikai utasítások. Shift/rotate. Vezérlés átadás, jump. Call, ret.
  3. I/O. Input TS-el, Output FF-al. Pszeudo két irányú port. Valódi két irányú port. GPIO tulajdonságai. GPIO Input, szűrés Polling. Megszakítás kezelő feladatai. ISR prioritások. Timer, számláló, időzítő, kapuzott mód. Időzítés. Auto-reload. PWM generátor. Soros IO. Aszinkron soros átvitel. RS232, RS422, RS485. MISO-MOSI.

Gyakorlat

  1. CPU felépítése, szoft processzor kialakítása FPGA-val. RISC felépítés FPGA-n kialakítva. RISC utasításkészlet. Assembly nyelvű programozás.

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet