[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU506BL Kommunikáció elmélet

Előadás

  1. Jelek osztályozása, Jelek az idő és frekvencia tartományban, Fourier sorok. Fourier integrál, A Fourier transzformáció tulajdonságai.
  2. Amplitúdómoduláció. Szögmodulációk, Mintavételezés, PCM, DPCM, DM.
  3. Diszkrét Fourier transzformáció, Gyors Fourier transzformáció, Digitális modulációs eljárások.

Gyakorlat

  1. MATLAB alapok. Jelek kirajzolása, jellemzése, jelekkel való alapműveletek elvégzése. AM, FM, PM és PWM. Digitális modulációs eljárások.Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek.

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Aktív részvétel a gyakorlaton.

Félév teljesítés feltétele

Aktív részvétel a gyakorlaton.

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet