[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776
Email: intezetaut.uni-miskolc.hu

-- --

Tematika

GEVAU507BL Mérőrendszerek

Előadás

Gyakorlat

  1. Navigáció a LabVIEW fejlesztőkörnyezetben, Project Explorer. LabVIEW programozási alapok: adatfolyam, párhuzamosság. Egy VI felépítése, bemutatása. Egyszerű VI-ok elkészítése. Egyszerű hibakezelési technikák. Adattípusok. Az elkészült kód dokumentálása. Vezérlési szerkezetek. Időzítések. Kijelzők. Modularitás. Sub VI-ok használata, Connector Pane használata. Tömbök, klaszterek, polimorfizmus.
  2. Típus definíció. Fájlkezelés. Szekvenciális programozás. Állapotgépek. Állapotgépek megvalósítása LabVIEW fejlesztőkörnyezetben. Egyszerűbb mérések DAQ környezetben. Eszközök kezelése LabVIEW-n keresztül. NI MAX.

Félévközi követelmények,aláírás feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Félév teljesítés feltétele

Egyéni feladatok elvégzése legalább elégséges; 4-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet