Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU212M) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG1MI,Gx1MMI tankör
1,7 2020-02-11
A távközlés története, mérföldkövei, bevezetés, alapok.
2,8 2020-02-18
Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
3,9 2020-02-25
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
4,10 2020-03-03
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
5,11 2020-03-10
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.
6,12 2020-03-17
Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
7,13 2020-03-24
Mintavételezés, kvantálás, kódolás.
8,14 2020-03-31
Diszkrét Fourier transzformáció.
9,15 2020-04-07
PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
10,16 2020-04-14
Rektori szünet.
11,17 2020-04-21
Analóg modulációk: AM, FM, PM, frekvenciaosztásos multiplex.
12,18 2020-04-28
Digitális modulációk: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM. OFDM.
13,19 2020-05-05
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
14,20 2020-05-12
Szabályozott szimbólumközi áthallás (ISI).
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU212M) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG1MI,Gx1MMI tankör
1,7 2020-02-11
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2,8 2020-02-18
MATLAB alapok 1/3
3,9 2020-02-25
MATLAB alapok 2/3
4,10 2020-03-03
MATLAB alapok 3/3
5,11 2020-03-10
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
6,12 2020-03-17
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
7,13 2020-03-24
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
8,14 2020-03-31
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
9,15 2020-04-07
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
10,16 2020-04-14
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
11,17 2020-04-21
Analóg modulációk, digitális modulációk.
12,18 2020-04-28
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
13,19 2020-05-05
Féléves feladatok bemutatása. Szabályozott szimbólumközi áthallás (ISI).
14,20 2020-05-12
Féléves feladatok pótlása, bemutatása.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2019/2020. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU212M) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Gyakorlatokon írásbeli számonkérés és jegyzőkönyv leadása. Aláírás feltétele: 20 pont elérése a gyakorlaton.

Évvégi

Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2020.02.10.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető