Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek I. (GEVAU503B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,37 2020-09-09
Analóg és digitális jelfeldolgozás; analóg és digitális jelek jellemzőinek összehasonlítása. Bevezetés a digitális technikába. Számrendszerek és kódrendszerek. Boole algebra.
2,38 2020-09-16
3,39 2020-09-23
Logikai változók, egy- és kétváltozós logikai függvények. Logikai függvények ábrázolása: grafikus módszer, táblázatos módszer, teljes diszjunktív normál alak, teljes konjunktív normál alak, mintermes, maxtermes alak. Karnaugh-Veich táblák.
4,40 2020-09-30
Logikai függvények egyszerűsítése. A prímimplikáns fogalma. Megkülönböztetett mintermek és lényeges prímimplikánsok bemutatása. Kombinációs hálózatok: elemi kombinációs hálózatok, logikai kapuk működésének leírása logikai függvényekkel.
5,41 2020-10-07
Kombinációs hálózatok tervezése, megvalósítása. A közömbös (dont’care) értékek kezelése. Logikai függvények megvalósítása ÉS/VAGY, VAGY/ÉS, NAND/NAND, NOR/NOR alakban.
6,42 2020-10-14
Tranziens jelek a kombinációs hálózatokban. A jelkésleltetések okai és összetevői. Statikus, dinamikus és funkcionális hazárd jelenségek és kiküszöbölési módjaik. A legegyszerűbb kétszintű hazárd mentes felépítés tervezése.
7,43 2020-10-21
Többszintű kombinációs hálózatok.
8,44 2020-10-28
Tanítási szünet
9,45 2020-11-04
Sorrendi hálózatok. Működési elv (aszinkron, szinkron) és modell (Mealy és Moore). Állapot tábla és állapotgráf. Elemi sorrendi hálózatok (tárolók, flip-flopok) jellemzése állapot táblával és állapot gráffal. SR, D, JK és T, flip-flopok bemutatása és karakterisztikus egyenletek levezetése. Vezérlési tábla.
10,46 2020-11-11
Szinkron sorrendi hálózatok tervezése (állapotok meghatározása, összevont és kódolt állapot tábla, vezérlési tábla). A vezérlő kombinációs hálózat egyenleteinek felírása. Moore-modell tervezése. Szinkron sorrendi hálózatok állapotkódolási módszerei.
11,47 2020-11-18
ZH2, Véges állapotú állapotgépek és vezérlők. Moore alapú állapotgépek tervezése. Állapotkódolási módszerek.
12,48 2020-11-25
Hardver leíró nyelv alapok. Verilog Hardver leíró nyelv I.
13,49 2020-12-02
Verilog Hardver leíró nyelv II.
14,50 2020-12-09
ZH Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Vásárhelyi József
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek I. (GEVAU503B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,37 2020-09-09
Bevezetés.
2,38 2020-09-16
Függvények megadási módjai. Példa.
3,39 2020-09-23
Függvények megadási módjai. Feladat.
4,40 2020-09-30
Függvények egyszerűsítése. Példa.
5,41 2020-10-07
Függvények egyszerűsítése. Feladat.
6,42 2020-10-14
Kombinációs hálózatok, kódátalakítók tervezése. Példa.
7,43 2020-10-21
Kombinációs hálózatok, kódátalakítók tervezése. Feladat.
8,44 2020-10-28
Tanítási szünet
9,45 2020-11-04
Logikai függvények megvalósítása integrált áramkörökkel. Áramkörtervezés. Feladat.
10,46 2020-11-11
Szinkron sorrendi hálózatok tervezése flip-floppokkal. Példa.
11,47 2020-11-18
Szinkron sorrendi hálózatok tervezése flip-floppokkal. Feladat.
12,48 2020-11-25
Integrált áramkörök használata, kapcsolás összeállítása. Tesztelés.
13,49 2020-12-02
Pótlás.
14,50 2020-12-09
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek I. (GEVAU503B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető