Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG1BV tankör
1,6 2021-02-10
Digitális áramkörök jellemzői, felépítése, Integrált áramkörök technológia szerinti osztályozása. TTL technológiák ismertetése
2,7 2021-02-17
TTL NAND kapu működésének elemzése, TTL nyílt kollektoros kapu, Alacsony teljesítményű, nagy sebességű logikai kapuk felépítése.
3,8 2021-02-24
CMOS technológiájú kapuk, BiCMOS kapuk működése. Áramköri jellemzők.
4,9 2021-03-03
Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Aritmetikai áramkörök I: fél összeadó, teljes összeadó, párhuzamos összeadó, BCD kódú összeadó, átvitelgyorsítás „carry-look ahead” összeadó.
5,10 2021-03-10
Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa.
6,11 2021-03-17
Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása
7,12 2021-03-24
Léptetőregiszterek. Tervezés léptetőregiszterekkel. Számláló áramkörök (Szinkron és aszinkron). BCD számláló. Kimeneti tranziensek, hazárdmentes számlálók..
8,13 2021-03-31
Zárthelyi Feladat
9,14 2021-04-07
Memória-áramkörök felépítése és jellemzése: írható és olvasható memóriák. Statikus RAM felépítése. Statikus és dinamikus RAM memóriák. ROM jellegű memóriák. Memória áramkörök alkalmazása.
10,15 2021-04-14
Tanítási szünet
11,16 2021-04-21
Alkalmazás-specifikus (ASIC) áramkörök, fontosabb csoportok. Egyszerű és komplex programozható logikai áramkörök (PLD) és FPGA építőelemek felépítése, erőforrásai, konfigurálása
12,17 2021-04-28
Adatstruktúra vezérlés. Sínrendszerek,
13,18 2021-05-05
Zárthelyi feladat;
14,19 2021-05-12
Tanítási szünet
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Vásárhelyi József
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG1BV2 tankör G1BV1 tankör G1BV3 tankör
1,6 2021-02-09
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2021-02-10
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2021-02-11
Digitális Rendszertechnikai laboratórium bemutatása, érintésvédelem, munkavédelmi oktatás; Bevezetés a Számítógéppel segített tervező rendszer használatához.
2,7 2021-02-16
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
2021-02-17
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
2021-02-18
Önálló számítógépes kapcsolási rajz készítése
3,8 2021-02-23
Mérőműszerek használata
2021-02-24
Mérőműszerek használata
2021-02-25
Mérőműszerek használata
4,9 2021-03-02
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
2021-03-03
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
2021-03-04
1. Tervezési feladat – kombinációs hálózat, huzalozás, stb.. önálló munka.
5,10 2021-03-09
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
2021-03-10
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
2021-03-11
1. Tervezési feladat – megvalósítás önálló munka.
6,11 2021-03-16
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
2021-03-17
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
2021-03-18
2. Tervezési feladat – számítógéppel segített tervezés
7,12 2021-03-23
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
2021-03-24
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
2021-03-25
3. tervezési feladat - számítógéppel segített tervezés
8,13 2021-03-30
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
2021-03-31
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
2021-04-01
Komplex digitális áramkörök mérése: számláló, multiplexer, demultiplexer, ALU - – laboratóriumi gyakorlat (EB134)
9,14 2021-04-06
Tanítási szünet
2021-04-07
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
2021-04-08
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
10,15 2021-04-13
Programozható logikai kapumátrix - – laboratóriumi gyakorlat Mixi21 – PAL-GAL emulátor
2021-04-14
Tanítási szünet
2021-04-15
Tanítási szünet
11,16 2021-04-20
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
2021-04-21
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
2021-04-22
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése – laboratóriumi gyakorlat (EB220)
12,17 2021-04-27
Pótlás
2021-04-28
Pótlás
2021-04-29
Pótlás
13,18 2021-05-04
Pótlás
2021-05-05
Pótlás
2021-05-06
Pótlás
14,19 2021-05-11
Pótlás
2021-05-12
Tanítási szünet
2021-05-13
Tanítási szünet
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Koba Máté
gyakorlatvezetők

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Digitális rendszerek II. (GEVAU504B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel, Koba Máté
gyakorlatvezetők