Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BV tankör
1,37 2020-09-07
Bevezetés a mikroprocesszortechnikába: CPU felépítés, sínrendszer
2,38 2020-09-14
Neumann, Harvard architektúra, címdekódolás
3,39 2020-09-21
Tipikus µP műveletek: MR, MW, I/OR, I/OW, INT. A mikroprocesszorok utasításkészlete I: aritmetikai utasítások
4,40 2020-09-28
A mikroprocesszorok utasításkészlete II: logikai utasítások, III: vezérlésátadó utasítások
5,41 2020-10-05
Szubrutin hívás, megszakításkezelés lefolytatása
6,42 2020-10-12
Párhuzamos I/O-k felépítése, programozása
7,43 2020-10-19
Soros I/O-k felépítése, programozása
8,44 2020-10-26
Tanítási szünet
9,45 2020-11-02
ZH
10,46 2020-11-09
Időzítők, számlálók használata, időzítési feladatok programozása
11,47 2020-11-16
Az assembly nyelvű programozás szabályai, példák
12,48 2020-11-23
C nyelvű programozás sajátosságai mikrovezérlők esetén
13,49 2020-11-30
A RISC programok jellemzése, utasításlapolásos üzemmód
14,50 2020-12-07
Szoftver fejlesztőeszközök használata, boot-loader, nyomkövetés
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
előadó

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BV2 tankör G2BV2 tankör G2BV2 tankör
1,37 2020-09-07
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2020-09-07
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2020-09-11
C programnyelvű fejlesztés ismétlése
2,38 2020-09-14
C programozás ismétlése
2020-09-14
C programozás ismétlése
2020-09-18
C programozás ismétlése
3,39 2020-09-21
Fejlesztőeszközök bemutatása
2020-09-21
Fejlesztőeszközök bemutatása
2020-09-25
Fejlesztőeszközök bemutatása
4,40 2020-09-28
I. feladat: C nyelvű programozás
2020-09-28
I. feladat: C nyelvű programozás
2020-10-02
I. feladat: C nyelvű programozás
5,41 2020-10-05
Alkatrész átvétel
2020-10-05
Alkatrész átvétel
2020-10-09
Alkatrész átvétel
6,42 2020-10-12
II. feladat: EB134 mérés
2020-10-12
II. feladat: EB134 mérés
2020-10-16
II. feladat: EB134 mérés
7,43 2020-10-19
III. feladat: Oszcillátor mérés
2020-10-19
III. feladat: Oszcillátor mérés
2020-10-23
Tanítási szünet
8,44 2020-10-26
Tanítási szünet
2020-10-26
Tanítási szünet
2020-10-30
Tanítási szünet
9,45 2020-11-02
Mikrovezérlős kártya építése
2020-11-02
Mikrovezérlős kártya építése
2020-11-06
EB220 mérés
10,46 2020-11-09
Mikrovezérlős kártya beüzemelése
2020-11-09
EB220 mérés
2020-11-13
Mikrovezérlős kártya építése
11,47 2020-11-16
EB220 mérés
2020-11-16
Mikrovezérlős kártya beüzemelése
2020-11-20
Mikrovezérlős kártya beüzemelése
12,48 2020-11-23
IV. feladat: mikrovezérlő programozás I.
2020-11-23
IV. feladat: mikrovezérlő programozás I.
2020-11-27
IV. feladat: mikrovezérlő programozás I.
13,49 2020-11-30
V. feladat: mikrovezérlő programozás II.
2020-11-30
V. feladat: mikrovezérlő programozás II.
2020-12-04
V. feladat: mikrovezérlő programozás II.
14,50 2020-12-07
Pótlás
2020-12-07
Pótlás
2020-12-11
Pótlás
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 1. félév
 
Digitális rendszerek III. (GEVAU505B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Az előadásokon és a gyakorlatokon aktív részvétel, Zárthelyi dolgozatok eredménye legalább elégséges > 60%, Gyakorlati feladatok önnálló teljesítése legalább elégséges > 60%; - 24-28 elégséges, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles

Évvégi

60% kollokvium (legalább elégséges > 60%) + 40% félévi tevékenység; kollokvium: - 24-28 elégsége, 28-32 közepes 32-36 jó, 36-40 jeles
 
 
 
Miskolc, 2020.09.07.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Drótos Dániel
tanszéki mérnök
gyakorlatvezető