Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506B) c. tantárgy
előadásának ütemterve
 
HétG2BV tankör
1,6 2021-02-11
A távközlés története, mérföldkövei, bevezetés, alapok.
2,7 2021-02-18
Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
3,8 2021-02-25
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
4,9 2021-03-04
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
5,10 2021-03-11
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.
6,11 2021-03-18
Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
7,12 2021-03-25
Mintavételezés, kvantálás, kódolás.
8,13 2021-04-01
Diszkrét Fourier transzformáció.
9,14 2021-04-08
PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
10,15 2021-04-15
Tanítási szünet
11,16 2021-04-22
Rektori szünet.
12,17 2021-04-29
Analóg modulációk: AM, FM, PM, frekvenciaosztásos multiplex.
13,18 2021-05-06
Digitális modulációk: ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM. OFDM.
14,19 2021-05-13
Tanítási szünet
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
előadó

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506B) c. tantárgy
gyakorlatának ütemterve
 
HétG2BV1 tankör G2BV3 tankör G2BV2 tankör
1,6 2021-02-09
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2021-02-10
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2021-02-11
Laborrend,féléves követelmények ismertetése. Bevezetés, alapok.
2,7 2021-02-16
MATLAB alapok 1/3
2021-02-17
MATLAB alapok 1/3
2021-02-18
MATLAB alapok 1/3
3,8 2021-02-23
MATLAB alapok 2/3
2021-02-24
MATLAB alapok 2/3
2021-02-25
MATLAB alapok 2/3
4,9 2021-03-02
MATLAB alapok 3/3
2021-03-03
MATLAB alapok 3/3
2021-03-04
MATLAB alapok 3/3
5,10 2021-03-09
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
2021-03-10
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
2021-03-11
1. feladat kiadása. Rádiófrekvenciás jelek terjedése.
6,11 2021-03-16
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
2021-03-17
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
2021-03-18
Jelek értelmezése, leírása, csoportosítása.
7,12 2021-03-23
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
2021-03-24
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
2021-03-25
Folytonos és diszkrét idejű jelek. Jelek leírása az időtartományban.
8,13 2021-03-30
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
2021-03-31
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
2021-04-01
Statisztikus és időátlagok, autókorrelációs függvény.Fourier transzformáció, a jelek jellemzése a frekvencia tartományban.
9,14 2021-04-06
Tanítási szünet
2021-04-07
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
2021-04-08
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
10,15 2021-04-13
Mintavételezés, kvantálás, kódolás. Diszkrét Fourier transzformáció.
2021-04-14
Tanítási szünet
2021-04-15
Tanítási szünet
11,16 2021-04-20
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
2021-04-21
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
2021-04-22
2. feladat kiadása. PCM, DPCM, DM, időosztásos multiplex.
12,17 2021-04-27
Analóg modulációk, digitális modulációk.
2021-04-28
Analóg modulációk, digitális modulációk.
2021-04-29
Analóg modulációk, digitális modulációk.
13,18 2021-05-04
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
2021-05-05
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
2021-05-06
Kódolás, kódtípusok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Viterbi algoritmus.
14,19 2021-05-11
Féléves feladatok bemutatása. Szabályozott szimbólumközi áthallás (ISI).
2021-05-12
Tanítási szünet
2021-05-13
Tanítási szünet
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető

 

Miskolci Egyetem 2020/2021. tanév
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet 2. félév
 
Kommunikáció elmélet (GEVAU506B) c. tantárgy
követelményrendszere
 
 

Félévközi

Gyakorlatokon írásbeli számonkérés és jegyzőkönyv leadása. Aláírás feltétele: 20 pont elérése a gyakorlaton.

Évvégi

Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga értékeléshez meghatározott határok: 0-40% elégtelen, 41-55% elégséges, 56-70% közepes, 71-85% jó, 86-100% jeles.
 
 
 
Miskolc, 2021.02.08.
 
Dr. Trohák, Attila
intézet igazgató, egyetemi docens
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens
gyakorlatvezető