NIHIL OBSTAT

P.Vincentius Tomek Praep.Gen.S.P.

P.Stephanus Borbely S.J.


IMPRIMI POTEST

Romae, VI. Kal. Nov. A.D. 1951

Bernardus Kaelin Abb.Prim.O.B.S.

P. Caresana Praep. Congr. Orat.
IMPRIMATUR

Limburgi ad Lahnam, die 25. nov. 1951

Gulielmus Kempf,
Episcopus Limburgensis    Tartalomjegyzék


    Kedves Bibliaolvasó!

Örömmel a szívemben vezetem el ehhez a katolikus Újszövetségi Szentíráshoz, mely egy lelkes kis csoport önkéntes munkájával készült az elektronikus könyvtárba, hogy az a világ minden pontján elérhető legyen a hálózati hozzáféréssel rendelkezők számára. Úgy érzem, hogy a szövegek másolásának fáradtsága helyett minden önkéntes vállalkozó lelkileg felfrissülve, szeretetben megerősödve végezte a munkát. Azt hiszem, hogy az a legnagyobb jutalom számukra, hogy ezután magukénak érzik e Szentírás egy darabját, s hogy szívüket a misszió öröme töltheti el, mivel részt vállaltak Isten Örök Igéjének terjesztésében, teljesítve az Úr Jézus parancsát.

Aki saját weblapjára szeretné csatolni a katolikus Szentírást, kéretik ezen az oldalon keresztül tegye, mert ez a hivatalos nyitólap.
Az új verzióban fellelhető hibajelzést erre a címre várok.
A magyarországi változatban bújkálók pedig Drótos Daninak jelezendők vissza.

Honlap


    Előszó

A szentírás iránt ma világszerte általános érdeklődés mutatkozik. XII.Piusz pápa Divino afflante Spiritu kezdetű, bibliai tanulmányokról szóló körlevelében örömmel állapította meg: "A Szentírás ismerete és használata a katolikusok körében nem kis mértékben haladt előre." Ezen a téren azonban még sok a tennivaló. Ezért a szentatya kifejezetten óhajtja, hogy a Szentírást napjaink tudományos követelményeinek megfelelően fordítsák le a mai élő nyelvekre.

A Külföldi Magyarok Katolikus Akciója megalakulásától kezdve elsőrendű kötelességének tartotta, hogy ennek az óhajnak eleget tegyen és az Újszövetségi Szentírást mai magyar nyelven, könnyen kezelhető kiadásban adja az otthoni és külföldi magyarság kezébe. Ebben a törekvésben maga a szentatya is hatékonyan segítette. Nagylelkű jóságáért mélységes hálával mondunk köszönetet.

A Szentírás az ember szóban "megtestesült" isteni Ige. Amint Jézus Krisztusban valóságos emberi testet öltött az Isten Igéje, úgy öltötte magára a leírt szó és a nyomtatott betű testét a Szentírásban. És amint a testté lett Ige minden hívő számára az élet kenyere az Eukarisztiában, úgy kell a könyvben testet öltött igének is lelki életünk mindennapi kenyerévé lennie.

A Szentírás gyakori olvasására buzdít az említett körlevél is. "Űdvösségünk szerzőjét, Krisztust, -írja a Szentatya- az emberek annál tökéletesebben fogják megismerni, annál lángolóbban fogják szeretni, példáját anál hűségesebben fogják követni, minél nagyobb odaadással törekednek a Szentírás, főkép az Újszövetségi megismerésére és elmélyedő olvasására. Szent Jeromos szavai szerint ugyanis: Aki a szentírást nem ismeri, Krisztust sem ismeri, pedig ha van valami ezen a világon, ami a bölcs ember támasza, és ami a világ zavarában és megpróbáltatásai közt megőrzi lelke békéjét, az nem más, mint a Szentírás elmélkedő olvasása és beható ismerete."

Azzal a szívbéli kívánsággal adom magyar testvéreim kezébe az Újszövetségi Szentírás új, görög eredetiből készült fordítását, hogy Krisztus Urunk, s benne Isten teljesebb ismeretére és szeretetére vezesse, az élet megpróbáltatásai közt megerősítse, mennyei békével és tiszta örömmel töltse el mindnyájunk lelkét, valahányszor Isten igéjét olvassák.

Róma, 1951 október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén.

Dr. Zágon József
apostoli vizitátor

Tartalomjegyzék


Honlap
E-mail