Pál apostol második levele a korintusiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

  Szemben az ellenfelekkel

 1. Az apostol fegyverei. Krisztus szelídségére és kegyességére kérlek titeket, én, Pál, aki köztetek szemtől szemben szerény vagyok, de távollétemben szigorú.
 2. Arra kérlek titeket, hogy jelenlétemkor ne kelljen szigorúan föllépnem azzal a határozottsággal, amellyel, gondolom, fölléphetek azokkal szemben, akik azt tartják rólunk, hogy a test szerint élünk.
 3. Igaz ugyan, hogy testben élünk, de nem a test szerint harcolunk,
 4. mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni erejűek és erődítmények lerontására képesek.
 5. Velük cáfoljuk meg az érveléseket és minden önhittséget, amely Isten ismerete ellen lázad, sőt velük szorítunk minden értelmet a Krisztusnak tartozó hódolatra.
 6. Készen állunk arra is, hogy minden engedetlenséget megtoroljunk, mihelyt a ti engedelmességtek tökéletessé válik.
 7. Az apostol tekintélye. Ügyeljetek csak arra, ami szembetűnő. Ha valaki azzal biztatja magát, hogy Krisztusé, gondoljon arra is, hogy amint ő Krisztusé, úgy mi is.
 8. Ha ugyanis valamivel többet dicsekedném hatalmunkkal, amelyet az Úr épüléstekre, s nem romlástokra adott, nem maradnék szégyenben.
 9. De nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy leveleimmel csak ijesztgetlek titeket.
 10. "A levelek - mondják - súlyosak és kemények, de fellépésében nincs erő és beszéde gyatra."
 11. Gondolja meg az ilyen, hogy amilyenek a távolban vagyunk írott szóval, olyanok leszünk, amikor megjelenünk tettel is.
 12. Ellenfeleinek gőgje. Mi természetesen nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlgatják. Azok oktalanságukban csak önmagukhoz mérik és hasonlítják magukat.
 13. Mi viszont nem dicsekszünk mértéken túl, hanem hatáskörünk mértéke szerint, amelyet Isten mért ki számunkra, s amely hozzátok is elér.
 14. Nekünk tehát nem kell átlépnünk hatáskörünket, mintha másként nem jutnánk el hozzátok, hiszen Krisztus evangéliumával hozzátok is eljutottunk.
 15. Nem dicsekszünk mértéken túl mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek növekedésével, ami hatáskörünket illeti, még nagyobb megbecsülésben lesz részünk köztetek.
 16. Akkor határaitokon túl is hirdetni tudjuk majd az evangéliumot, anélkül hogy idegen területen azzal dicsekednénk, amit más végzett el.
 17. "Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék."
 18. Nem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit Isten ajánl.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


1-18. Az Apostol leszámol "zsidózó" ellenfeleivel, akik betolakodtak munkaterületére és a pogányokra is rá akarták erőszakolni a mózesi törvényt. Kijelenti, hogy munkaterületét Isten jelölte ki.

12. A Vulgátában: "Önmagukhoz mérjük és hasonlítjuk magunkat."

17. Jer. 9,23.