Pál apostol második levele a korintusiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába.
 2. Azt mondja ugyanis:

  "Kellő időben meghallgatlak,
  s az üdvösség napján segítek rajtad."

  Nézzétek, itt a kellő idő! Itt az üdvösség napja!

 3. Az apostol áldozatos élete. Senkinek sem okozunk semmiféle botrányt, hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat,
 4. hanem mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája:

  nagy türelemmel,
  megpróbáltatásban, szükségben, szorongatott helyzetben,

 5. verést szenvedve, tömlöcben, zendülés közepette,
  fáradozásban, virrasztásban, böjtben,

 6. tisztaságban és tudásban,
  béketűrésben és jóságban,
  a Szentlélekben és őszinte szeretetben,

 7. igazmondásban és Isten erejében,
  az igazság támadó és védő fegyverzetében,
 8. dicsőségben és megszégyenülésben,
  gyalázatban és jó hírnévben,
  mint csábítók, de mégis igazmondók,

 9. mint ismeretlenek, de mégis jól ismertek,
  mint halálraszántak, de mégis élünk,
  mint összevertek, de belé nem haltak,

 10. mint szomorkodók, de mindig derűsek,
  mint szűkölködők, de sokat gazdagítók,
  mint akiknek semmijük sincs, de mindenük megvan.

  Intések és óvások

 11. Óvás a pogány bűnöktöl. Megnyílt az ajkunk és kitárult a szívünk felétek, korintusiak!
 12. Nem mi zárkóztunk el tőletek, ti nem nyitottátok ki szíveteket.
 13. Mint gyermekeimhez szólok: viszonozzátok hasonlóan és tárjátok ki ti is szíveteket!
 14. Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz? Vagy hogyan fér össze a világosság a sötétséggel?
 15. Hogyan egyeznék meg Krisztus Béliállal? Vagy mi köze a hívőknek a hitetlenekhez?
 16. Hogyan tűri meg Isten temploma a bálványokat? Hiszen ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja:

  "Közöttük lakom és közöttük járok,
  Istenük leszek, ők meg az én népem.

 17. Ezért távozzatok közülük,
  s váljatok el tőlük, mondja az Úr,
  s tisztátalant ne illessetek.
 18. Akkor fölkarollak titeket,
  s atyátok leszek,
  ti meg fiaim és leányaim lesztek,
  mondja az Úr, a Mindenható."

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


2. Esa. 49,8.

3-10. Hányatott életének megpróbáltatásaiban (lásd 2Kor. 11,23-33.) mindig Krisztus szeretete és Isten szolgálata vezette szent Pált.

7. A vers szó szerinti fordítása: "Jobbról és balról az igazság fegyverzetében". Az ókori katona jobb kezében a támadó fegyvert (kardot, lándzsát) baljában a védő fegyvert (pajzsot) tartotta. Az evangélium igazságáért vívott harcról van szó.

14-18. Néhány korintusi hívő keresztényhez méltatlan magatartása miatt az Apostol erélyesen követeli, hogy a hívők éljenek különváltan a pogányoktól.

16. Lev. 26,12.

17. Esa. 52,11.

18. Jer. 32,38.