Pál apostol levele a rómaiakhoz

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

  Magatartás az aggályos keresztényekkel szemben

 1. Óvás a szeretetlenségtől. Karoljátok föl az aggályos lelkiismeretűt, a nélkül hogy fölfogását elítélnétek.
 2. Van, aki azt hiszi, hogy mindent ehetik, az aggályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik.
 3. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; aki pedig nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Hiszen az Isten magáénak tekinti őt.
 4. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Saját urának áll vagy bukik. De meg fog állni, mert van elég hatalma az Úrnak ahhoz, hogy fönntartsa.
 5. Van, aki különbséget tesz a napok közt, a másik meg minden napot jónak tart. kövesse mindenki a maga meggyőződését.
 6. Aki tekintettel van a napokra, az Úrért teszi. S aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki viszont nem eszik, az Úrra való tekintettel nem eszi, és ő is hálát ad Istennek.
 7. Egyikünk sem él, s egyikünk sem hal meg önmagának.
 8. Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk.
 9. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt föl, hogy holtakon is, élőkön is uralkodjék.
 10. Miért ítéled hát el testvéredet? Miért veted meg felebarátodat? Hiszen mindnyájan megjelenünk Isten ítélőszéke előtt.
 11. Így mondja az Írás:
  "Megesküdtem önmagamra, szól az Úr:
  Előttem hajlik meg minden térd,
  S Minden nyelv Istent magasztalja."
 12. Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek.
 13. Óvás a megbotránkoztatástól. Ezentúl tehát ne ítéljük el egymást, hanem inkább arra törekedjetek, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy botránkozást.
 14. Tudom, s meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy magában véve semmi sem tisztátalan, csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.
 15. De ha testvéred elszomorodik az ételed miatt, már nem a szeretet szellemében jársz el. Ne okozd ételeddel annak vesztét, akiért Krisztus meghalt.
 16. Ne hagyjátok, hogy ócsárolják szabadságtokat.
 17. Hiszen Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben.
 18. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, s rokonszenves az embereknek.
 19. Ezért törekedjünk arra, ami békességet s egymás épülését szolgálja.
 20. Az étel miatt ne rontsd le Isten művét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak, aki botrányt okozva eszik.
 21. Jobb, ha nem eszel húst és nem iszol bort, s egyebet sem teszel, ami miatt testvéred megütközik, (megbotránkozik vagy meginog).
 22. Saját meggyőződésedet tartsd meg Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart.
 23. Akinek azonban kétsége támad s mégis eszik, el van ítélve, mert nem meggyőződése szerint tett. Mindaz, ami nem meggyőződésből történik, bűn.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


1-23. Krisztus követésének gyakorlati szeretetben kell megnyilvánulnia: kövesse minden keresztény szabadon saját lelkiismeretének meggyőződését, de az aggályos lelkiismeretűekkel szemben legyenek megértéssel, és kerüljék egymás szeretetlen bírálgatását.

11. Esa. 45,23.