BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.
 2. Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.
  Péld. 4,4., 3 Móz. 18,5.
 3. Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.
 4. Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerõsödnek nevezd,
 5. Hogy megõrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az õ beszédivel hizelkedõ idegentõl.
  Péld. 5,3., Péld. 5,4.
 6. Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,
 7. És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat,
  Péld. 6,32.
 8. A ki az utczán jár, annak szeglete mellett, a házához menõ úton lépeget,
  Jób. 31,9.
 9. Alkonyatkor, nap estjén, és setét éjfélben.
 10. És ímé, egy asszony eleibe jõ, paráznának öltözetében, álnok az õ elméjében.
 11. Mely csélcsap és vakmerõ, a kinek házában nem maradhatnak meg az õ lábai.
  Péld. 5,3.
 12. Néha az utczán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.
 13. És megragadá õt és megcsókolá õt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:
 14. Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.
 15. Azért jövék ki elõdbe, szorgalmatosan keresni a te orczádat, és reád találtam!
 16. Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi szövésû szõnyegekkel.
  Péld. 21,22.
 17. Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.
 18. No foglaljuk magunkat bõségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel.
 19. Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.
 20. Egy erszény pénzt võn kezéhez; holdtöltére jõ haza.
 21. És elhiteté õt az õ mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá õt.
  Péld. 5,3.
 22. Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítõ békóba;
 23. Mígnem átjárja a nyíl az õ máját. Miképen siet a madár a tõrre, és nem tudja, hogy az az õ élete ellen van.
 24. Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.
 25. Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.
 26. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.
 27. Sírba vívõ út az õ háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.