BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Mint a hó a nyárhoz és az esõ az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség.
 2. Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.
 3. Ostor a lónak, fék a szamárnak; és vesszõ + a bolondok hátának.
  Zsolt. 32,9., Péld. 10,13.
 4. Ne felelj meg a bolondnak az õ bolondsága szerint, hogy ne légy te is õ hozzá hasonlatos;
 5. Felelj meg a bolondnak az õ bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei elõtt.
 6. A ki bolond által izen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved.
 7. Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában.
 8. Mint a ki követ köt a parittyába, úgy cselekszik, a ki a bolondnak tisztességet tesz.
 9. Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába.
 10. Mint a lövöldözõ, a ki mindent megsebez, olyan az, a ki bolondot fogad fel, és a ki csavargókat fogad fel.
 11. Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettõzteti az õ bolondságát.
  2 Pét. 2,22.
 12. Láttál-é oly embert, aki a maga szemei elõtt bölcs? A bolond felõl jobb reménységed legyen, hogynem mint a felõl!
  Péld. 29,20.
 13. Azt mondja a rest: ordító oroszlán van az úton! oroszlán van az utczákon!
  Péld. 22,12.
 14. Mint az ajtó forog az õ sarkán, úgy a rest az õ ágyában.
  Péld. 21,25., Préd. 4,5., Préd. 4,6.
 15. Ha a rest az õ kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni.
  Péld. 19,25., Préd. 4,5.
 16. Bölcsebb a rest a maga szemei elõtt, mint hét olyan, a ki okos feleletet ád.
  Péld. 26,13.
 17. Kóbor ebet ragad fülön, a ki felháborodik a perpatvaron, a mely õt nem illeti.
 18. Mint a balga, a ki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz,
 19. Olyan az, a ki megcsalja az õ felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam!
 20. Ha a fa elfogy, kialuszik a tûz; ha nincs súsárló, megszûnik a háborgás.
  Péld. 20,10.
 21. Mint az elevenszénre a holtszén, és a fa a tûzre, olyan a háborúságszerzõ ember a patvarkodásnak felgyujtására.
  Péld. 29,22.
 22. A fondorlónak beszédei hízelkedõk, és azok áthatják a szív belsejét.
  Péld. 18,8.
 23. Mint a meg nem tisztított ezüst, melylyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyulasztó ajkak a gonosz szív mellett.
 24. Az õ beszédeivel másnak tetteti magát a gyûlölõ, holott az õ szívében gondol álnokságot.
 25. Mikor kedvesen szól, ne bízzál õ hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében.
 26. Elfedeztethetik a gyûlölség csalással; de nyilvánvalóvá lesz az õ gonoszsága a gyülekezetben.
 27. A ki vermet ás másnak, abba belé esik; és a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.
  Zsolt. 7,16., Préd. 10,8.
 28. A hazug nyelv gyûlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedõ száj romlást szerez.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.