ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.
  1 Krón. 25,1., 1 Krón. 26,1.
 2. Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségébõl való foglyokat.
  2 Krón. 36,22., 2 Krón. 36,23.
 3. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.
  Zsolt. 32,1.
 4. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.
  Ésa. 51,22., Ésa. 52,2., Ésa. 52,12.
 5. Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!
 6. Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?
 7. Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?
  Zsolt. 71,20.
 8. Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
  Zsolt. 50,15.
 9. Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.
 10. Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.
 11. Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.
 12. Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.
  Ésa. 4,2., Ésa. 4,3.
 13. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.
  Zsolt. 67,7., Ésa. 4,4., Ésa. 4,5.
 14. Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.