ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
  Zsolt. 18,24., Zsolt. 18,25.
 2. Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
  Zsolt. 139,23.
 3. Mert kegyelmed szemem elõtt van, és hûségedben járok-kelek.
  Zsolt. 11,5., 1 Kir. 14,8.
 4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.
  Zsolt. 1,1., Jób. 31,5.
 5. Gyûlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
  Zsolt. 101,7., Zsolt. 101,8.
 6. Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat + gyakorlom Uram!
  5 Móz. 21,6., 5 Móz. 21,7., Zsolt. 27,6.
 7. Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.
 8. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsõséged + hajlékának helyét.
  Zsolt. 42,23., Zsolt. 27,4., 2 Sám. 6,1., 2 Sám. 6,7.
 9. Ne sorozd a bûnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé.
  Zsolt. 5,6., Zsolt. 5,7., Zsolt. 11,5.
 10. A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.
 11. Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.
  Zsolt. 26,3., Zsolt. 26,6.
 12. Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
  Zsolt. 1,1., Zsolt. 1,2., Zsolt. 18,22., Zsolt. 18,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.