ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
  Kol. 3,16., Jak. 5,13., Fil. 4,4.
 2. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
 3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
  Zsolt. 40,4.
 4. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges.
  Zsolt. 146,6.
 5. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
 6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden + seregök.
  1 Móz. 1,6., 1 Móz. 1,7., Ján. 1,1., Ján. 1,3., Jób. 26,13.
 7. Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat.
  Jób. 26,10.
 8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó.
  Jób. 37,22., Jób. 37,23.
 9. Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.
  1 Móz. 1,3., 1 Móz. 1,6.
 10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
  Nehem. 4,15., Zsolt. 2,1., Zsolt. 2,4., Ésa. 19,3.
 11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.
  Péld. 19,21.
 12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
  5 Móz. 4,7., 5 Móz. 4,8., 2 Sám. 7,23., 2 Sám. 7,24.
 13. Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
 14. Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára.
 15. Õ alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
 16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével;
  Zsolt. 44,7.
 17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
 18. Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,
 19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa õket.
  Zsolt. 37,19., Zsolt. 34,6., Zsolt. 34,7., Zsolt. 34,11., Jób. 5,20.
 20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.
  1 Móz. 15,1.
 21. Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk!
 22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.