ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Dávid dicsérõ éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
 2. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
  Zsolt. 69,31., Zsolt. 69,32.
 3. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.
 4. Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
  Zsolt. 78,4., Zsolt. 78,5.
 5. A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
  Zsolt. 78,12., Zsolt. 78,27.
 6. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
 7. A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
 8. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
  Zsolt. 86,15.
 9. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
 10. Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
 11. Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
 12. Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét.
  Zsolt. 145,5.
 13. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre.
 14. Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
  Zsolt. 146,8.
 15. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
  Zsolt. 104,25., Zsolt. 104,27.
 16. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen.
 17. Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes.
  5 Móz. 32,4., Jel. 15,3.
 18. Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt.
  Zsolt. 34,19., Zsolt. 50,51.
 19. Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket.
  Péld. 10,24.
 20. Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
 21. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!
  Zsolt. 65,3.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.