ZSOLTÁROK KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

 1. Dávid zsoltára emlékeztetõül.
 2. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
  Zsolt. 6,2.
 3. Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
  Jób. 6,4.
 4. Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
 5. Mert bûneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erõm felett.
 6. Megsenyvedtek, megbûzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
 7. Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
  Zsolt. 42,10.
 8. Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
 9. Erõtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserûsége miatt jajgatok.
 10. Uram, elõtted van minden kívánságom, és nincs elõled elrejtve az én nyögésem!
 11. Szívem dobogva ver, elhágy erõm, s szemem világa - az sincs már velem.
  Zsolt. 22,16., Jób. 17,6.
 12. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
  Zsolt. 31,12., Jób. 19,13.
 13. De tõrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
 14. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
 15. És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
 16. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
 17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
  Zsolt. 35,15.
 18. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig elõttem van.
 19. Sõt bevallom bûneimet, bánkódom vétkem miatt.
 20. De ellenségeim élnek, erõsödnek; megsokasodtak hazug gyûlölõim,
 21. És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
  Zsolt. 35,12.
 22. Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tõlem!
 23. Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.