[DoACT Emblem] Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822
Email: gkautuni-miskolc.hu

[TANSZÉK] [MUNKATÁRSAK] [ÓRAREND] -- [ESEMÉNYEK] [HÍREK] [KUTATÁS] [OKTATÁS] [DOKUMENTUMTÁR] -- [FELADATBEADÁS] [HALLGATÓKNAK] [Auto]

Course

Digitális rendszerek

Kód: GEVAU195-B
Felelős: Prof. Dr. Végh, János
Képzés(ek): BMR

Bevezetés az önműködő irányítás tárgykörébe, vezérlés-szabályozás és hatásláncaik. Bevezetés a logikai tervezés alapjaiba, logikai változók, az egy-és kétváltozós logikai függvények ismertetése. Többváltozós logikai függvények megadási módjai. A logikai függvények egyszerűsítése (minimalizálása) algebrai, grafikus és numerikus úton. A logikai függvények realizálása NAND/NAND, NOR/NOR és érintkezős hálózatokkal. A digitális áramkörök jellemzői, a TTL és a CMOS rendszerek bemutatása, alap kapuáramkörök. Kombinációs típusú hálózatok tervezése, kódolási alapfogalmak, alapkódok ismertetése, kódátalakítók tervezése. Kombinációs típusú funkcionális egységek (összeadók, kivonók, szorzók, komparátorok, kódoló, dekódoló és multiplexerek) felépítése, kialakítása.. Hazárdok, versenyhelyzetek, vizsgálatuk és kiküszöbölésük. Szekvenciális típusú hálózatok ismertetése, alap tárolóelemek (F.F-ok, RS, JK, D, T és M.S. F.F-ok). Shift regiszterek, visszacsatolt regiszterek, aszinkron és szinkron számlálók kialakítása és felépítésük. Az aszinkron szekvenciális hálózatok leírásának struktúrális kérdései, hálózatok tervezése ütemdiagramos és állapottáblás módszerekkel. Félvezető alapú memóriák RAM, ROM, áramköri felépítésük és a memóriák bővítésének lehetőségei. Bevezetés a mikroprocesszor-technikába, a digitális számítógépek általános felépítése. A mikroszámítógépek funkciói, a mikroprocesszorok tipikus műveletei. Az INTEL 8085-ös 8 bites CPU hardver felépítése, regisztermodell, flag regiszter és az ALU bemutatása. Az INTEL 8085 CPU időzítő/vezérlő egysége, a megszakítás rendszere, címzési módjai. Utasításkészlet (adatmozgató, aritmetikai, logikai, vezérlésátadó, stack és I/O). Programozás technika (szubrutinok, makrók, elágazások, ciklusok és megszakítások kezelése). Az INTEL 8086, ill. 8088 CPU rendszerhardver felépítése (EU, BIU, regisztermodell, flag regiszter, címzési módok, utasításkészlet, programozást technika). Az INTEL, RISC és a speciális mikroprocesszrok bemutatása, valamint alapvető programozási feladatok mikroprocesszorokkal. A mikrovezérlők általános felépítése és jellemzésük. Programozható logikájú (PLA, FPLA, FPGA, PAL/GAL és CPLD) eszközök felépítése, működésük, jellemzőik. A mikrovezérlők és a DSP-k felépítése.

Dokumentumok

Xilinx:
XUP Xilinx Vivado Alkatrész könyvtár
2017 (tananyag)
Témák: FPGA, Digitális Rendszerek
Tantárgyak: Digitális rendszerek I., Digitális rendszerek...
XUP könyvtár zip

Dr. Vásárhelyi, József:
Ütemterv: Digitális rendszerek (GEVAU195-B)
2016 (ütemterv)
Tantárgyak: Digitális rendszerek
2016/2017/2
2015/2016/2


Copyright (c) Automatizálási és Infokommunikációs Intézet
Intranet