Pál apostol levele a filippiekhez

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Ezért, szeretett testvéreim, kedveseim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!
  Fil. 1,8., Fil. 2,12., Fil. 2,3., 1Tessz. 2,19., 1Tessz. 2,20.
 2. Befejező intelmek. Evodiát és Szintihét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban.
  Fil. 2,2., Fil. 1,27., Róm. 15,5.
 3. Téged is kérlek, igaz munkatársam, légy segítségükre azoknak, akik velem együtt fáradtak az evangélium hirdetésében, Kelemennel és többi munkatársammal együtt, akiknek neve föl van jegyezve az élet könyvében.
  Fil. 1,27., 1Tessz. 2,2., Róm. 16,3., Róm. 16,4., Róm. 16,12., ApCsel. 16,12., ApCsel. 16,13., ApCsel. 16,14., Jel. 3,5., Jel. 13,8., Kiv. 32,32., Kiv. 32,33., Dán. 12,1., Lk. 10,20.
 4. Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek!
  Fil. 1,29., Fil. 4,10., Fil. 3,1., 1Tessz. 5,6., 2Kor. 6,10., Róm. 5,3., Róm. 8,28., Róm. 8,38., Róm. 8,39.
 5. Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van.
  Fil. 3,20., Jak. 5,9., Mt. 5,16., Róm. 12,17., Róm. 12,19.
 6. Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kérésteket Isten elé.
  Fil. 4,19., Mt. 6,25-34., 1Pt. 5,7., Ef. 6,18., 1Tim. 5,5., Kol. 1,9., 1Tessz. 5,17., 1Tessz. 5,18., Kol. 3,17.
 7. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.
  Fil. 4,9., Kol. 3,15., Jn. 14,27., Róm. 14,17., Róm. 8,18-29., Gal. 5,17., 1Pt. 1,5., Jn. 17,11.
 8. Végül, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.
  Fil. 2,1., Róm. 12,17-21., Ef. 5,9.
 9. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és nálam láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene.
  Fil. 4,4., Fil. 4,7., Fil. 3,15., Fil. 3,17., 1Kor. 11,1.
 10. Az apostol hálája. Igen megörültem az Úrban, hogy végre ismét abban a helyzetben vagytok, hogy rólam is gondoskodhattok. Gondoltatok rá azelőtt is, de nem volt rá módotok.
  Fil. 3,1., Fil. 4,4., Fil. 2,25., Fil. 2,30., Fil. 1,5., Fil. 1,7., Fil. 1,9., 2Kor. 8,1., 2Kor. 8,2.
 11. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van.
  1Tim. 6,6., 1Tim. 6,8., 2Kor. 6,4-10., 1Kor. 4,11-14.
 12. Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden körülmény közt, mindenhez hozzászoktam: jóllakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez.
  1Kor. 4,11., 2Kor. 11,7., 2Kor. 11,22-33., 2Kor. 12,10.
 13. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad.
  Fil. 3,3., 2Kor. 12,9., 1Tim. 1,12., 2Tim. 2,1., 2Tim. 4,17., 1Kor. 1,31.
 14. Mégis jól tettétek, hogy részvéttel voltatok nyomorúságomban.
  Fil. 1,5., Fil. 1,7., Róm. 12,13.
 15. Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából elindultam, egyetlen egyház sem állt velem az adás és viszonzás kapcsolatában, csak ti.
  2Kor. 6,11., Gal. 3,1., ApCsel. 17,14., Csel, 17,15., ApCsel. 18,2., ApCsel. 18,3., 2Kor. 11,9., 2Kor. 8,1-4., 1Kor. 9,11., Róm. 15,27.
 16. Már Tesszalonikába is küldtetek egyszer-másszor, amire szükségem volt.
  2Tessz. 3,8., 2Tessz. 3,9.
 17. Nem mintha az adományra vágynék, hanem csak a gyümölcsét áhítom, amely bőségesen javatokra lesz írva.
  Fil. 1,13., Fil. 1,11., Fil. 2,16., Mt. 25,40., 2Kor. 9,6-10., Gal. 6,7-10.
 18. Megvan mindenem, sőt bővelkedem. Bőven el vagyok látva, amióta Epafroditusztól átvettem, amit küldtetek, mint kellemes illatú, Istennek tetsző, kedves áldozatot.
  Fil. 2,25., Zsid. 13,16., Róm. 12,1., Ef. 5,2., Lev. 1,9., Lev. 1,13., Lev. 1,17., Esa. 6,6., 1Pt. 2,5.
 19. Az én Istenem Jézus Krisztus által a dicsőségben kielégít majd gazdagsága szerint mindennel, amire szükségtek van.
  Fil. 1,3., 2Kor. 9,8., Róm. 10,12., Róm. 11,33., Ef. 1,18., Ef. 3,16., Kol. 1,27.
 20. Istennek, a mi Atyánknak, legyen dicsőség örökkön-örökké. Amen.
  Róm. 11,36., Ef. 3,21., 2Kor. 9,15., Róm. 1,21., Róm. 15,6., Jn. 20,17., Gal. 1,5.

  Befejezés.

 21. Köszöntsetek minden szentet Jézus Krisztusban. Köszöntenek titeket a testvérek, akik nálam vannak.
  Fil. 1,4-7., Fil. 1,1., 1Tessz. 5,26., 1Tessz. 5,27., Gal. 1,2.
 22. Köszönt titeket valamennyi szent, főkép a császár házából valók. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! (Amen.)

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


2. Evodia és Szintihe az Apostol két női munkatársa Filippiben. Valószínűleg békétlenség támadt köztük.

15. Személyes költségeire szent Pál nem fogadott el anyagi támogatást az egyházaktól, hanem keze munkájával tartotta fönn magát. Ebben egyedül a filippi hívekkel tett kivételt (2Kor. 11,7-15).

22. A császár házából való hívők valószínűleg nem a császári család tagjai, hanem császári testőrök, udvari tisztviselők vagy szolgák.