JÓB KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

 1. És felele a témáni Elifáz, és monda:
 2. Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtõztetni magát a beszédben?
 3. Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerõsítetted;
  Ésa. 53,3.
 4. A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszketõ térdeket megerõsítetted;
 5. Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed; hogy téged ért a baj, elrettensz!
 6. Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed-é utaidnak becsületessége?
  Jób. 1,8., Jób. 2,10.
 7. Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?
 8. A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.
  Péld. 22,8., Hós. 10,13., Hós. 10,14.
 9. Az Istennek lehelletétõl elvesznek, az õ haragjának szelétõl elpusztulnak.
  Ésa. 11,4., 2 Thess. 2,8.
 10. Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán-kölykök fogai megsemmisülnek.
 11. Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nõstény oroszlán kölykei elszélednek.
 12. Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.
 13. Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.
 14. Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.
 15. Valami szellem suhant el elõttem, s testemnek szõre felborzolódék.
 16. Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim elõtt, mély csend, és ilyen szót hallék:
 17. Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az õ teremtõje elõtt tiszta-é az ember?
  Jób. 35,2., Zsolt. 130,3.
 18. Ímé az õ szolgáiban sem bízhatik és az õ angyalaiban is talál hibát:
 19. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!
 20. Reggeltõl estig gyötrõdnek, s a nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.
 21. Ha kiszakíttatik belõlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?
  Zsolt. 49,11.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.